poniedziałek, 21 grudnia 2015

Świąteczne ćwiczenie last minute

Najpierw musimy przygotować listę potencjalnych prezentów. Możemy na niej umieścić same słówka, obrazki, słówka z podpisami  - ważne żeby dzieci umiały nazwać te rzeczy. Im więcej ich tam się znajdzie tym lepiej. Nie musimy się bardzo przejmować, ze na przykład umbrella nie pasuje na święta - im dziwniejszy przedmiot tym chętniej dzieci go wybierają :)
Potrzebujemy także drugiej listy, którą potniemy tak, by każdy wyraz lub obrazek był osobno. Karteczki wrzucamy do "wora Świętego Mikołaja" (albo gdziekolwiek indziej jeśli takim worem akurat nie dysponujemy :))

W ten sposób dochodzimy do drugiego kroku, w którym uczniowie wybierają z listy rzeczy, które chcieliby dostać. Musi to być jakaś ustalona wcześniej liczba, na przykład 10 albo 5. Teraz dzieci piszą swoją wishlistę. Możemy dać im szablon zatytułowany np. "Dear Santa! For Christmas I would like..." i kilka kropek przy których dzieci dopiszą pożądane rzeczy.

Kiedy każdy ma już gotową listę, wyciągamy kolejno karteczki. Jeśli wypadł na przykład dog - dzieci które mają psa na wishliście powinny go skreślić. Czyli po prostu bingo. Dzieci, które pierwsze skompletują wszystkie prezenty - wygrywają.

piątek, 11 grudnia 2015

Gra w butelkę i ludzkie bingo

Pytania w czasie Present Perfect (Have you ever...?) oraz krótkie odpowiedzi mogą zostać w prosty i atrakcyjny sposób utrwalone.

 Formuła zabawy przypomina popularną butelkę. Dzieci siadają w kręgu. Pierwsze z nich kręci butelką. Osoba na którą wskazuje korek butelki musi wybrać numer. U nas był to przedział od 1-105, ponieważ użyłam pytań stąd. Dziecko odpowiada na wylosowane pytanie Yes, I have lub No, I haven't. Dzięki ciekawym i często śmiesznym pytaniom dzieci uczestniczyły w zadaniu chętnie, a Have you ever...? - mam nadzieję - wyryło się głęboko w ich pamięci. 

Inne przyjemne zadanie o podobnym celu zaproponowano tutaj. Każdy z uczniów dostaje swoją kartkę. Dla pewności lepiej przetłumaczyć wspólnie pytania i wyjaśnić reguły zabawy, które są następujące (w mojej wersji):

Dzieci rozmawiają ze sobą nawzajem. Jednak kiedy osoba A zada osobie B pytanie, a osoba B zada pytanie osobie A, należy zmienić partnera. Kiedy osoba B odpowiedziała na pytanie osoby A "Yes, I have", A pisze w odpowiedniej kratce jej imię. I tak dalej, dopóki nie uda się komuś zebrać całego rządku w góry na dół, od prawej do lewej lub na skos.